Taxa de participare

Participarea la conferință în vederea prezentării de comunicări științifice este condiționată de plata unei taxe de participare în valoare de 100 lei* de fiecare participant și pentru fiecare lucrare, care reprezintă cheltuieli pentru materiale ale conferinței, cafea, apă și pentru publicarea lucrărilor selectate, după caz, în revista „Acta Universitatis George Bacovia.Juridica” sau într-un volum al conferinței la Editura Universul Juridic.

Informații privind plata taxei de participare

Plata se face în cont la BRD Bacău:

  • Beneficiar: Universitatea George Bacovia din Bacău
  • Cont IBAN: RO59 BRDE 040S V118 8294 0400

(În formular se va specifica: Suma reprezintă taxă de participare la Conferința „DECRET – Ediția 2/2016”)


* sunt scutiti de plata taxei studentii si masteranzii.