Lista comunicărilor ştiinţifice

Secțiunea I

Medii și grupuri criminogene. Evoluția, tendințele, impacturile și perspectivele de manifestare a acestora. Abordări integrate în prevenirea și combaterea devianței și criminalității

Moderatori: Prof. univ. dr. Ion RUSU

Conf. univ. dr. Marius Ciprian BOGEA

Lector univ. dr. Florin Mihai Căprioară

A1

Comunicări Științifice

1.

Corupția politică din România și reformele economice postrevoluționare

Prof. univ. dr. Neculai LUPU

Universitatea George Bacovia, Bacău

Rector al Universității

2.

Rolul rezilienței în știința dreptului penal

Conf. univ. dr. Mihaela Alida TOMIŢĂ

Universitatea de Vest din Timişoara

3.

Etiologia infracționalității juvenile

Prof. univ. dr. Ioan Cristinel MURZEA

Universitatea “Transilvania” din Brașov

Decan al Facultății de Drept

Lector univ. dr. Roxana MATEFI

Universitatea “Transilvania” din Brașov

Prodecan al Facultății de Drept

4.

Înapoi în societate. O abordare etnografică a drumului închisoare-libertate parcurs de foștii deținuți

Asistent cercetare Elena PÎTIU

Universitatea din București

5.

Criza financiară - o stratagemă pentru capitalizarea băncilor pe seama banului public şi a economiilor populaţiei

Conf. univ. dr. Alexandru AMITITELOAIE

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

6.

Protecţia datelor cu caracter personal. Consecințele juridice ale nerespectării dreptului la intimitate al persoanelor

Lector univ. dr. Nelu NIȚĂ

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

7.

Analiza tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor și finanțarea actelor de terorism

Conf. univ. dr. Costel CEOCEA

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Președinte Director General SIF Moldova

Virginia SOFIAN

Societatea de Investiții Financiare SIF Moldova

8.

Niște gânduri despre corupție

Conf. univ. dr. George COCA

Universitatea Spiru Haret București

Facultatea de Științe Juridice, Politice și Administrative

9.

Câteva considerații privind rolul complex al devianței sociale

Conf. univ. dr. Mihaela PRUNĂ

Universitatea Româno-Americană din București

Decan al Facultății de Drept

10.

Interferențe ale legislației penale și procesual penale în unele cazuri de suspendare a contractului individual de muncă

Conf. univ. dr. Ioan CIOCHINĂ-BARBU

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

11.

Aspecte legislative, teoretice și de practică judiciară referitoare la acordul de recunoaștere a vinovăției

Conf. univ. dr. Marius-Ciprian BOGEA

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

12.

Repere etiologice și instrumente diagnostice specifice comportamentului criminal violent

Lector universitar, magistru în drept Ludmila NEGRITU

Universitatea de Stat din Moldova

13.

Renunțarea la aplicarea pedepsei - mijloc eficient de reintegrare socială a infractorului

Avocat, drd. Maricica VĂLEANU

Baroul Bacău

14.

Prevenirea vulnerabilităților la adresa minorilor și tinerilor din România

Lector univ. dr. Nelu NIȚĂ

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Mihaela GRĂDINARU

Instituția Prefectului - Județul Vaslui

15.

Unele considerații despre morală și dreptate în vederea identificării celor mai eficace și eficiente modalităţi de prevenire şi combatere a multiplelor forme de devianţă şi delincvenţă în dreptul contemporan al afacerilor

Lector univ. dr. Valentin-Stelian BĂDESCU

Universitatea Europei de Sud-Est LUMINA Bucureşti

Cercetător ştiinţific asociat al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române

16.

Factori favorizanți ai devianței și criminalității juvenile în mediul rural. Studiu de caz: Comunitate rurală din Județul Bacău

Agent de poliție Ramona CIOFU (MURARU)

Inspectoratul de Poliție Județean Bacău

17.

Reglementarea terorismului prin acte de drept intern şi internaţional

Conf. univ. dr. Marian  ALEXANDRU

Universitatea „Ovidius„ din Constanța

Facultatea de Drept și Științe Administrative

18.

Reglementarea conflictului de interese - mijloc de protecție a investitorilor

Conf. univ. dr. Costel CEOCEA

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Președinte Director General SIF Moldova

Avocat Gabriel LUPAȘCU

Baroul Bacău

19.

Realizarea supravegherii tehnice în cadrul procesului penal

Comisar șef, dr. Petre UNGUREANU

Inspectoratul de Poliție al Județului Brașov

20.

Cooperarea Judiciară 

Lector univ. dr. Florin DOBRE

Universitatea Ovidius Constanța

21.

Tendințe actuale privind exploatarea persoanelor vulnerabile prin trafic de persoane. Studii de caz România - Marea Britanie

Procuror, dr. Codrin Horațiu MIRON

D.I.I.C.O.T Arad

Drd. Adina SCHWARTZ

Universitatea de Vest din Timişoara

Detective Chief Inspector Sion HALL

Lancashire Police

22.

Explicații referitoare la principiul separării funcțiilor judiciare din noul Cod de Procedură Penală

Conf. univ. dr. Marius-Ciprian BOGEA

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

23.

Cooperarea România - Europol

Lector univ. dr. Florin DOBRE

Universitatea Ovidius Constanța

24.

Devianţă şi criminalitate juvenilă în mediul urban şi rural - factori declanşatori şi metode de bune practici în combaterea acestora

Asistent univ. drd. Adrian LUPAȘCU

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Preot paroh Vasile CHIRCU

Protoeria Onești

Student Ana Maria MOCANU

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

25.

Reglementarea pe piața de capital a problemelor privind „supravegherea punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale” și a „Prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării actelor de terorism”

Conf. univ. dr. Costel CEOCEA

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Președinte Director General SIF Moldova

Michaela PUȘCAȘ

Societatea de Investiții Financiare SIF Moldova

26.

Aspecte privind criminalitatea informatică în România

Lector univ. dr. Crina Mihaela VERGA

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

27.

Conţinutul constitutiv al infracţiunii de nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor în dreptul penal

Prof. univ. dr. Ion RUSU

Universitatea Danubius din Galați

28.

Protecția martorilor în noul Cod de Procedură Penală

Conf. univ. dr. Marius-Ciprian BOGEA

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

29.

Vătămarea corporală în dreptul penal român

Asistent univ. dr. Minodora Ioana RUSU

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București

Lector univ. dr. Nelu NIȚĂ

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

30.

Guvernanța Corporativă - garanția unui management prudent și transparent

Conf. univ. dr. Costel CEOCEA

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Președinte Director General SIF Moldova

Cătălin NICOLAESCU

Societatea de Investiții Financiare SIF Moldova

Cecilia MANTA

Societatea de Investiții Financiare SIF Moldova

31.

Unele observații privind reabilitarea în noua legislație penală

Avocat Vasile BĂICULESCU

Baroul București

32.

Emitentul și cadrul legal de monitorizare, prevenție și sancționare a abuzului de piață

Conf. univ. dr. Costel CEOCEA

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Președinte Director General SIF Moldova

Cătălin NICOLAESCU

Societatea de Investiții Financiare SIF Moldova

Cecilia MANTA

Societatea de Investiții Financiare SIF Moldova

33.

Majoritate și minorități: etica drepturilor și responsabilităților

Lector univ. dr. Florin-Mihai CĂPRIOARĂ

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

34.

Uciderea din culpă în Noul Cod Penal

Asistent univ. dr. Gheorghe-Bogdan BÎRZU

Lector univ. dr. Nelu NIȚĂ

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

35.

Modalități alternative de reabilitare a persoanelor care comit infracțiuni

Conf. univ. dr. Liliana DANDARA

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova

Prorector al Universității

Lector univ. drd. Iurie MAHU

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova

36.

Criminalitatea minorilor

Lector univ. drd. Iurie MAHU

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova

37.

Prevenirea traficului de persoane în rândul grupurilor vulnerabile mai puțin vizate

Conf. univ. dr. Mihaela Alida TOMIŢĂ

Universitatea de Vest din Timişoara

Drd. Adina SCHWARTZ

Universitatea de Vest din Timişoara

Drd. Cornel STOICA

Universitatea de Vest din Timişoara

38.

Unele considerații privind criminalitatea gulerelor albe în România

Lector univ. dr. Nelu NIȚĂ

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

39.

Rezilienţă şi vulnerabilitate: Adaptarea copiilor în centrele educative

Drd. Roxana UNGUREANU

Universitatea de Vest din Timişoara

Conf. univ. dr. Mihaela Alida TOMIŢĂ

Universitatea de Vest din Timişoara

40.

Unele considerații privind titlurile de credit și criminalitatea în domeniul acestora. Aspecte comparative România - Republica Moldova

Asistent univ. drd. Laurențiu NOVAC-DIACONU

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

41.

Excluderea probelor - sancțiune unică sau subsumată nulității

Judecător, drd. Liliana NOVAC

Consiliul Suoerior al Magistraturii

Inspecția Judiciară

Academia de poliție ,,Al.I.Cuza” București

42.

Aspecte privind prevenirea infracţionalităţii informatice

Lect. univ. dr. Ovidiu BONTAŞ

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

43.

Aspecte teoretice şi practice privind încălcarea concretă a unor drepturi sau libertăţi fundamentale individuale urmare a violenţei în familie

Lect. univ. dr. Oana ŞARAMET

Universitatea “Transilvania” din Brașov

Lect. univ. dr. Constantin Ioan GLIGA

Universitatea “Transilvania” din Brașov

44.

Comportamentul suicidar al minorilor: tendințe și prevenire

Lector universitar, magistru în drept Dorina GUREV

Universitatea de Stat din Moldova

Lector universitar, magistru în drept Mihaela BOTNARENCO

Universitatea de Stat din Moldova

45.

Cenzură și autocenzură în discursul jurnalistic

Lector univ. dr. Alina-Cornelia CĂPRIOARĂ

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

46.

Unele aspecte privind protecţia bunurilor culturale în caz de conflict armat

Lector univ. dr. Gabriela MATEI

Universitatea Ecologică din Bucureşti

47.

Delimitări conceptuale privind rolul educației în prevenirea săvârșirii infracțiunilor

Asist. univ. dr. Ancuța Elena FRANȚ

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

48.

Delincvenţa juvenilă și unele soluții privind reducerea acesteia

Masterand Raluca CHIRIAC

Universitatea București

Grupul de Risc și Servicii Suport

 

Secțiunea II

Reducerea cererii și ofertei de droguri. Strategii de aplicare a legii în domeniul antidrog

Moderatori: Conf. univ. dr. Nicoleta BUZATU

Dr. Radu NĂFORNIȚĂ

A2

Comunicări Științifice

1.

Canabisul medicinal și legislația la nivel mondial

Inginer, expert Gabriela TRIFAN

Agenția Națională Antidrog

2.

Impactul social al consumului de droguri - tendinţe şi perspective

Dr. Radu NĂFORNIŢĂ

Agenţia Naţională Antidrog

Centrul Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Bacău

3.

Argumente teoretice în domeniul prevenirii consumului de droguri la adolescenţi

Dr. Marta BUTNARU

Agenţia Naţională Antidrog

4.

Exemple de bune practici în derularea proiectelor de prevenire şi combatere a consumului de droguri în rândul tinerilor

Profesor Anca Delia DABIJA

Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău

Profesor Tatiana COȘERARU

Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău

Profesor Teodora CRAUS

Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău

Profesor Ovidiu Relu COJOCARU

Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău

5.

Identificarea consumatorilor sau a consumatorilor dependenți de substanțe noi cu proprietăți psihoactive

Conf. univ. dr. Nicoleta BUZATU

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București

6.

Influența climatului familial în consumul de droguri al adolescenților

Drd. Irina-Cristina FĂINARU

Universitatea din București

7.

Efectele consumului de droguri

Procuror, drd. Mădălina HIRA

D.I.I.C.O.T. Constanța

Academia de poliție ,,Al.I.Cuza” București

8.

Impactul aplicării justiţiei terapeutice asupra dezvoltării sistemului românesc de asistenţă a consumatorilor de droguri

Dr. Radu NĂFORNIŢĂ

Agenţia Naţională Antidrog

Centrul Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Bacău

9.

Bune practici în prevenirea dependenței de droguri în rândul tinerilor

Dr. Marta BUTNARU

Agenţia Naţională Antidrog

 

Secțiunea III

Evoluția și stadiul actual al metodelor și tehnicilor științifice de investigare a fenomenelor infracționale și a devianței

Moderatori: Lector univ. dr. Nelu NIȚĂ

Asistent univ. dr. Adrian LUPAȘCU

AS4

Comunicări Științifice

1.

Metode clasice și moderne de analiză a petelor de sânge la locul infracțiunii

Lector univ. dr. Nelu NIȚĂ

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

2.

Expertiza în materia psihologiei clinice judiciare, din perspectiva obiectivării suferinţei psihice (SSPT), necesară procesului judiciar pentru acordarea desdăunărilor morale în psiho-traumă

Prof. univ. dr. Tudorel BUTOI

Universitatea Spiru Haret București

Facultatea de Științe Juridice, Politice și Administrative

Asistent univ. dr. Cristian IONESCU

Academia Națională de Informații

Subcomisar de poliție Ioana BUTOI

Inspectoratul General al Poliției Române

Medic Alexandru BUTOI

Agenția Națională Antidoping

3.

Instrumente speciale de investigare a infracțiunilor din domeniul economico-financiar și fiscal

Procuror drd. Daniel ȘTEFAN

Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău

Academia de poliție ,,Al.I.Cuza” București

4.

Unele consideraţii privitoare la investigarea omorurilor

Inspector de politie Didina ROINIȚĂ

Specialist criminalist

Inspectoratul de Poliție Județean Bacău

5.

Infractori în spațiul public: o analiză a sentimentelor reflectate în mass media

Cercetător științific III, dr. Eugen GLĂVAN

Academia Română, Institutul de Cercetare a Calității Vieții

6.

Modalităţi tactice şi metodologice folosite în investigarea traficului de stupefiante

Conf. univ. dr. Marian  ALEXANDRU

Universitatea „Ovidius” din Constanța

Facultatea de Drept și Științe Administrative

7.

Evoluția și importanța semnăturii în procesul judiciar

Lector univ. dr. Ovidiu NEICUȚESCU

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

8.

Principalele reguli procedurale ce trebuie să fie respectate de organele judiciare în vederea obţinerii documentelor pentru comparaţie în cazul dispunerii expertizei scrisului de mână şi semnăturii

Col (r) Eugen GOLDAN

Expert criminalist autorizat

Lector univ. dr. Nelu NIȚĂ

Universitatea „George Bacovia” din Bacău


Comments