Programul Conferinţei

 

Joi, 24 Noiembrie 2016

Orele

Activitatea

Locația

9.00-10.00

Primirea și înregistrarea participanților

Coffee break

Parter

Hol Principal

10.00-10.30

 

 

Deschidere conferință și Sesiune Plenară

Intonarea Imnului Național

interpretat la „FLAUT” de

ȘTEFANIA GHINEA

Colegiul Național de Artă „George Apostu” din Bacău

Profesor: Andreea TIMILIE

Aula Moldova

Prof. univ. dr. Neculai LUPU

Rector al Universității „George Bacovia” din Bacău

Cuvânt de deschidere

10.30-11.45

Comunicări științifice de către keynote speaker's

Plen I

1. Prof. univ. dr. Constantin DUVAC

Prodecan al Facultății de drept a Universității Româno-Americane din București,  Președinte al Asociației Române de Științe Penale,

Președinte al Asociației Criminaliștilor din România,

Renumit avocat,  Coordonator, autor, prim autor și coautor la 3 tratate, 6 cursuri universitare, 13 lucrări de specialitate, peste 100 de articole, cronici și recenzii

Tema: Unele controverse privind infracțiunile de corupție

2. Prof. univ. dr. Tudorel BUTOI

Universitatea Spiru Haret București,

Renumit psiholog clinician, Expert în detecția comportamentelor simulate și psihologie judiciară,  Expert în examinări de tip poligraf,

Atestat ca MEMBERSHIP, atât de Asociația Experților Europeni în Tehnica Poligraf - EUROPOLYGRAF, cât și de Asociația Experților Americani în Tehnica Poligraf - APA

Tema: Deriva existențială suicidară în perimetrul devianței juvenile

3. Prof. univ. dr. Stancu ȘERB

Academia de poliție ,,Al.I.Cuza” București

Expert în probleme de ordine publică și siguranță națională

Tema: Unele considerații privind realizarea supravegherii tehnice în cadrul procesului penal

11.45-12.00

Coffee break

Hol etaj III

12.00-14.00

Comunicări științifice de către keynote speaker's

Plen II

Aula Moldova

4. Prof. univ. dr. Ionel BOSTAN

Universitatea Ştefan cel Mare Suceava

Facultatea de Drept şi Ştinţe Administrative,

Senior Auditor la Curtea de Conturi Iași, Doctor Honoris Causa al Academiei de Studii Economice din Republica Moldova, Membru corespondent al Academiei Româno-Americane

Membru titular al Uniunii Scriitorilor din România

Tema: Adaptări recente ale cadrului juridic aplicabil investigaţiilor din sfera financiar-fiscală

5. Prof. univ. dr. Cristian JURA

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” București

Secretar de Stat. Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării

Tema: Răpirea internațională. Aspecte teoretice și practice

6. Prof. univ. dr. Ion RUSU

Universitatea Danubius din Galați

Avocat, Baroul Vrancea

Tema: Infracţiunile contra siguranţei publice în noul cod penal. Considerații generale. Opinii critice și propuneri de lege ferenda

7. Conf. univ. dr. Alexandru AMITITELOAIE

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Tema: Lexem-ul „rom” - o diversiune pentru dezonorarea poporului român şi mistificarea istoriei sale

8. Lector univ. dr. Sorin BRAȘOVEANU

Universitatea „Petre Andrei” din Iași

Facultatea de drept

Expert pe probleme de Asistență Socială și Protecția Copilului

Tema: Delincvența juvenilă a copilului român în spațiul internațional

14.00-16.00

Prânz - Lansare carte - Concert aniversar

Universul Juridic - Prezentare carte

Parter

Hol Principal

Prânz

Hol parter și Hol etaj I

Concert aniversar cu ocazia împlinirii a

25 de ani de la înființarea

Universității „George Bacovia” din Bacău,

susținut de

Cvartetul „DOLCE”

format din elevii: Andreea DIONISIE, Daniel ROTARIU, George ROȘU și Anastasia VĂCARU, de la

Colegiul Național de Artă „George Apostu” din Bacău

Profesor: Emanuel Stan CODRIN

Lansare carte:

1. Fenomenul consumului de substanțe noi cu proprietăți psihoactive („etnobotanice”).

Aspecte penale, criminologice, criminalistice și medicale

Editura Universul Juridic

Autor:

Conf. univ. dr. Nicoleta BUZATU

Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, București

 Prezintă:

Prof. univ. dr. Ion RUSU

 2. Consumul și traficul de droguri. Practici de specialitate în domeniul prevenirii și combaterii consumului și traficului de droguri

Editura ProUniversitaria

Autori:

Dr. Gabriela TRIFAN

Agenția Națională Antidrog

Dr. Radu NĂFORNIȚĂ

Agenția Națională Antidrog, Centrul Bacău

 

Prezintă:

Prof. univ. dr. Tudorel BUTOI

 

16.00-18.00

Sesiune de comunicări științifice 1

A1, A2, AS4

18.00-18.30

Coffee break

Hol Principal

18.30-19.30

Sesiune de comunicări științifice 2

A1, A2, AS4

20.00-23.00

CINA FESTIVĂ

Restaurant

 

Vineri, 25 Noiembrie 2016

9.00-11.00

Sesiune de comunicări științifice 3

A1, A2, AS4

11.00-11.30

Coffee break

Hol Principal

11.30-13.00

Sesiune de comunicări științifice 4

A1, A2, AS4

13.00-13.30

Coffee break

Hol Principal

13.30-14.00

CONCLUZII ŞI ÎNCHIDEREA CONFERINŢEI

Aula Moldova