Secțiunile conferinței

1.    Medii și grupuri criminogene. Evoluția, tendințele, impacturile și perspectivele de manifestare a acestora. Abordări integrate în prevenirea și combaterea devianței și criminalității

2.    Reducerea cererii și ofertei de droguri. Strategii de aplicare a legii în domeniul antidrog

3.    Evoluția și stadiul actual al metodelor și tehnicilor științifice de investigare a fenomenelor infracționale și a devianței

 

Tematica orientativă a conferinței

v  Devianță și criminalitate în mediul urban și rural

v  Devianță și criminalitate în școală

v  Forme de manifestare și de evoluție a devianței și delincvenței

v  Mica criminalitate, marea criminalitate, criminalitatea gulerelor albe

v  Corupția, forme ale acesteia și impacturi

v  Consumul de droguri și impactul economico-social al acestuia

v  Criminalitatea transfrontalieră

v  Factori declanşatori ai devianţei şi criminalităţii

v  Cercetări realizate în domeniul antidrog şi modalitatea în care pot fi transpuse în politicile naţionale antidrog

v  Teorii şi modele privind abuzul de substanţe

v  Influenţa politicilor sociale şi a climatului social asupra devianţei şi criminalităţii

v  Costurile sociale şi comunitare ale criminalităţii şi devianţei

v  Criminalitatea şi excluderea socială

v  Discriminarea din perspectiva sociologiei devianţei

v  Adictologia - o perspectivă multidisciplinară

v  Politici naţionale şi regionale privind criminalitatea și prevenirea acesteia

v  Politici naţionale şi internaţionale referitoare la fenomenul drogurilor

v  Metode şi modele de prevenire şi combatere a criminalităţii şi devianţei

v  Intervenţii timpurii pentru prevenirea devianţei şi criminalităţii

v  Provocări, succese și eșecuri în prevenirea și combaterea criminalității prin mijloace de politică penală și procesual penală

v  Abordări naționale și internaționale, ca răspuns adecvat la formele noi și emergente ale criminalității, inclusiv în domeniul amenințărilor teroriste

v  Strategii de aplicare a legii în domeniul antidrog

v  Strategii anticorupție și impacturile acestora în plan național și internațional

v  Modalităţi alternative de reabilitare a persoanelor care comit infracţiuni

v  Probaţiunea ca formă de asistenţă judiciară

v  Modalităţi de evaluare psiho-socială a criminalilor

v  Prevenirea şi asistenţa consumatorilor de droguri

v  Prevenirea devianței și a consumului de droguri din perspectiva triadei familie, școală, comunitate;

v  Tehnici de intervenție în asistenţa consumatorilor de droguri;

v  Provocări pentru specialişti în tratarea dependenţei de droguri;

v  Bune practici în domeniul prevenirii şi combaterii consumului de droguri şi asistenţei consumatorilor de droguri;

v  Perspective și tendințe psihosociale ale devianței și criminalității

v  Acțiuni locale bazate pe o viziune globală în vederea implicării cetățenilor și a comunității la consolidarea prevenirii devianței și a criminalității

v  Bune practici în domeniul prevenirii şi combaterii devianţei şi criminalităţii