Scopul conferinței, îl constituie:

-     prezentarea și diseminarea de către specialiști din diferite domenii de activitate a celor mai recente și importante evoluții și bune practici în investigarea, prevenirea și combaterea diferitelor forme de manifestare a devianței și delincvenței;

-     consolidarea rolului cercetării științifice academice în prevenirea și combaterea devianței și delincvenței, prin abordarea unor teme de maximă relevanță;

-     prezentarea și consolidarea politicilor naționale antidrog în context european;

         Scopul final al conferinței, îl reprezintă:

-     publicarea materialelor relevante prezentate în conferință într-un volum la Editura Universul Juridic;

-     analiza și diseminarea celor mai valoroase date, informații și propuneri, către instituțiile abilitate ale statului;

         Obiectivele generale ale conferinței vizează în principal:

-     identificarea cu continuitate a evoluției, tendințelor și perspectivelor formelor de devianță și criminalitate națională și transfrontalieră, în scopul apropierii cercetării științifice de activitatea practică a instituțiilor și organizațiilor implicate în prevenirea și combaterea fenomenelor antisociale;

-     identificarea și prezentarea impactului politicilor antidrog din România;

-     promovarea și consolidarea cercetării științifice axate pe aspecte teoretice și practice ale vieții cotidiene, prin colaborarea dintre mediul academic și mediul profesional în domeniul devianței și criminalității, din perspectivă politică, juridică, economică, socială, psihologică, etică, culturală, medico-legală, etc.;

            Obiectivele specifice ale conferinței vizează în principal:

-     constituirea unui cadru academic și instituțional organizat și stimulant de dezbateri și de dezvoltare a cercetării interdisciplinare de impact național și internațional, care să realizeze legătura între diferite teme de cercetare din domeniul devianței şi metodele de investigare a fenomenelor antisociale;

-     susținerea colaborării interinstituționale la nivel național și internațional, pentru facilitarea întâlnirii și dezbaterilor între specialiști, în vederea identificării bunelor practici, a ideilor inovatoare și a noilor abordări, cu scopul realizării schimburilor de experiență, al preluării și aplicării de know-how, precum și al realizării convergenței tematice între cercetarea științifică și aspectele practice din domeniul devianței și criminalității;

-     analizarea practicilor și experiențelor care oferă cele mai bune rezultate și oportunități procesului de prevenire a fenomenelor infracționale, în legătură cu realitățile naționale și europene ale acestora;

-     informarea asupra schimbărilor importante pe care le-a realizat România, de la un an la altul, în domeniul prevenirii și combaterii devianței și a criminalității, precum și dezbaterea viitoarelor scenarii specifice acestui domeniu, din perspectivă națională și europeană;