INVITAȚIE

 

Stimată doamnă / Stimate domn

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative

și

Universitatea de Vest din Timişoara - Facultatea de Psihologie şi Sociologie - Departamentul de Asistenţă Socială

 

în parteneriat cu mediul academic și profesional

Vă invită să participați la

Conferinţa naţională cu participare internaţională

 „DEVIANȚĂ ȘI CRIMINALITATE. EVOLUȚIE, TENDINȚE ȘI PERSPECTIVE”

„DECRET - Ediția 2/2016”

Evenimentul va avea loc în perioada 24-25 noiembrie 2016 la Universitatea „George Bacovia” din Bacău

 Conferința se adresează tuturor persoanelor implicate în activitățile specifice de prevenire și combatere a devianței și delincvenței, persoane interesate în efectuarea schimburilor de experiență, în analiza tendințelor și înfruntarea provocărilor domeniului, cum sunt: cercetători, oameni de știință, cadre didactice universitare, cadre didactice din învățământul preuniversitar, doctoranzi, masteranzi, judecători, procurori, polițiști, jandarmi, avocați, consilieri juridici, executori judecătorești, medici legiști, medici psihiatri, psihologi, experți și alte categorii de persoane care activează în instituții sau organizații a căror activitate are impact în prevenirea și combaterea devianței și a criminalității.

La lucrările conferinței în plen și pe secțiuni poate participa orice persoană interesată în domeniul devianței și al criminalității.

Înscrierea la conferință în vederea prezentării de comunicări științifice se realizează prin completarea formularului de înregistrare care se transmite pe adresa de e-mail: nita_nelu@yahoo.com.

Formularul de înscriere poate fi găsit pe pagina de internet a Conferinței DECRET: http://decret2016.ugb.ro/home

Comunicările științifice vor fi transmise sub forma unui fișier în format word, pe aceeași adresă de e-mail, având menționat pe prima pagină sub titlul lucrării, numele și afilierea autorului/autorilor, precum și adresele de e-mail în vederea contactării.

ĉ
Mastacan Mihaela,
Oct 18, 2016, 3:54 AM
ĉ
Mastacan Mihaela,
Oct 18, 2016, 3:54 AM