COMITET STIINTIFIC

Președinte:

Prof. univ. dr. Ovidiu PREDESCU

- Vicepreședinte al Uniunii Juriștilor din România

- Director al publicațiilor Dreptul

- Consilier al Procurorului General al României

 

Vicepreședinți:

        Prof. univ. dr. Alexandru BOROI, Universitatea Titu Maiorescu, Bucureșt

        Prof. univ. dr. Constantin DUVAC, Universitatea Româno-Americană, București

        Conf. univ. dr. Mihaela TOMIȚA, Universitatea de Vest din Timișoara

 

Membri:

Prof. univ. dr. Ionel BOSTAN, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava
Prof. univ. dr. Tudorel BUTOI, Universitatea Danubius din Galați
Prof. univ. dr. Ștefan COJOCARU, Universitatea A. I. Cuza din Iași
Prof. univ. dr. Gheorghe DURAC, Universitatea A. I. Cuza din Iași
Prof. univ. dr. Ana-Elena IANCU, Universitatea Agora din Oradea
Prof. univ. dr. Alexandru IONAȘ, Universitatea Spiru Haret din Brașov
Prof. univ. dr. Tănase JOIȚA, Universitatea Spiru Haret din Brașov
Prof. univ. dr. Cristian JURA, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” București
Prof. univ. dr. Neculai LUPU, Universitatea „George Bacovia” din Bacău
Prof. univ. dr. Cristinel Ioan MURZEA, Universitatea Transilvania din Brașov
Prof. univ. dr. Cezar Marius PANTEA, Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București
Prof. univ. dr. Ștefan PRUNĂ, Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București
Prof. univ. dr. Tatiana PUIU, Universitatea „George Bacovia” din Bacău
Prof. univ. dr. Ion RUSU, Universitatea Danubius din Galați
Prof. univ. dr. Șerb STANCU, Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București
Prof. Ph.D, Knut Magne STEN, HiST Sør Trøndelag University College, Trondheim, Norvegia
Prof. univ. dr. Costică VOICU, Asociația Internațională  a Polițiștilor (I.P.A. Secția Română)
Conf. univ. dr. Alexandru AMITITELOAIE, Universitatea „George Bacovia” din Bacău
Conf. univ. dr. Nicoleta Elena BUZATU, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” București
Conf. univ. dr. Ioan CIOCHINĂ-BARBU, Universitatea „George Bacovia” din Bacău
Conf. univ. dr. Costel CEOCEA, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
Conf. univ. dr. Ramona FLOREA, Universitatea „George Bacovia” din Bacău
Conf. univ. dr. Andreia Simona MELNIC, Universitatea „George Bacovia” din Bacău
Conf. univ. dr. Monica POCORA, Universitatea Danubius, Galați
Conf. univ. dr. Agata Mihaela POPESCU, Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, București
Conf. univ. dr. Mihaela F. PRUNĂ, Universitatea Româno-Americană din București
Conf. univ. dr. Camil TĂNĂSESCU, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” București
Cerc. științific grad III, dr. Ion FLĂMÎNZEANU, Academia Română, Institutul de Cercetări Juridice
Cerc. științific grad III, dr. Ion IFRIM, Academia Română, Institutul de Cercetări Juridice
Chestor Sorin OPREA, Director Agenția Națională Antidrog
Judecător Mihail UDROIU, Curtea de Apel Oradea
Judecător Daniel GRĂDINARU, Înalta Curte de Casație și Justiție